De website is ontstaan door groei en ontwikkeling die ik (net als ieder mens) door maak.Er zijn hier al vele onderwerpen de revue gepasseerd, maar heb nu het gevoel dat het kloppend is voor deze tijd. We kunnen in deze tijd niet ontkennen dat er veel speelt in de wereld en op persoonlijke vlakken. er is nu niets zo veranderlijk als als de energie stromen. Ontwaken en bewustwording is we gaan er allemaal doorheen, bewust of onbewust. We mogen ons weer even herinneren wie we werkelijk zijn, dit gaat gepaard met meer gevoeligheid een groter bewustzijn en het hart nog verder openen. we ontwaken uiteen langdurige periode van onbewust zijn, we worden wakker en gaan in een realisatie dat wij meer zijn dan alleen mens-zijn, zoals we dat dagelijks ervaren.

Er word gewerkt aan het hoogste haalbare zijn op dat nu-moment en zuiverheid is daarin belangrijk. Ook word er nauw samengewerkt vanuit verschillende lagen zoals Meester kristallen, nieuwe en oude schedels of andere hogere frequentietools. Deze kunnen ingezet worden wanneer dit wens baar is. Maar ook word er vanuit het planetaire stelsel verschillende soorten begeleiding ingezet universeel,kosmische of planetair zodat we op de juiste frequentie komen. 

 

We mogen ons herinneren dat de aarde een prachtig paradijs is en dat er nog vele geheimen van de aarde nog niet onthuld zijn. Sommige dingen worden door schedels beschermd omdat de informatie te heftig kan zijn om in een keer naar buiten te komen, maar als je om je heen kijkt en je bewust bent druppelt het langzaam maar zeker. De aarde heeft vele heilige en krachtige plekken die her-ontdekt mogen worden.  

 

De combinatie op de website van schedels, binnen en buitenaardse zaken is een logische combinatie. niets is los te zien van elkaar. Jammer genoeg beseffen nog weinig mensen de ware potentie van de schedels, we kunnen met respect een hartverbinding met hen aangaan. Niet alleen ondersteunen de Kristallen Schedels je pad van groei, ze helpen je om oude karmische jasjes uit te trekken en of lichtaspecten van je 'zijn" weer aan te trekken of te herinneren. Ook brengen ze een enorme diepgang met zich mee. 

 

We zijn klaar voor de 4de en 5de dimensie.

De hele mens.............