De dertien 'ancient' schedels

Een oorsprong van een verhaal van de dertien schedels ( de ancient origins) ligt bij de Cherokee stam. De Cherokee geloven dat de oorsprong van hun stam in de pleiade ligt. Niet alleen de Amerikaanse native stammen maar ook stammen uit Taiwan geloven dat hun oorsprong daar ligt. De Cherokee's leren dat twaalf schedels ieder gekerfd uit solide bergkristal. De schedels hebben de grote van de menselijke schedel en de onderkaak is los en dat de schedels praten of zingen. Harley Swift-beer een Cherokee medicijnman vertelt dat de twaalf schedels in een cirkel staan en in het middel een Amethist schedel (de dertiende schedel). Acht kristallen  staven werden in deze opstelling geplaatst, één voor elke kardinaal (oost, zuid, west, noord) en de niet-kardinale (zuidoost, zuidwesten, noordwesten, noordoosten,) richtingen. De schedels zijn erg oud en zijn als een holografische computer die informatie bevatten die geprogrammeerd zijn met kennis over  hun afkomst, doel en de bestemming van mensen evenals de zogenaamde mysteries van het leven. De zingende schedels zouden op een dag herontdekt worden en samen gebracht worden om hun collectieve kennis beschikbaar te maken, mannen en vrouwen zouden voldoende ontwikkeld moeten zijn om het niet te misbruiken. Swiftbeer verteld dat er twaalf planeten in de kosmos bewoond zijn bij mensen en dat hun zielen tussen deze planeten kunnen reizen als ze geëvalueerd zijn. 

 

Er zijn verschillende versies van waar de schedels vandaan komen.Sandra Bowen beweerd dat er niet dertien maar zesendertig schedels zijn en Don Alejandro Cirilo Perez Oxlaj, een mayan hoogpriester gelooft dat er tweeënvijftig originele schedels zijn. D everhalen zijn verwarrend en bovendien is er geen hard bewijs.

 

Voor mij is het ook niet belangrijk welk verhaal er waar is maar wat de schedels teweeg brengen en aan kennis kunnen overdragen. De dertien (ancient schedels) staan in contact met andere schedels. En mensen die met schedels werken weten wat schedels kunnen doen aan genezing, overdracht van kennis enz. . De schedels hebben vele mogelijkheden om met elkaar verbonden te worden. De dertien schedels hebben op de Aarde dertien portaal locaties die met ondersteuning van een specifiek symbool bekrachtigt worden. 

 

 

Beroemde oude schedels

Max

Max: ancient schedel ( The Texas skull)

Weegt: 8.17kg

Steen: bergkristal

Herkomst: Guatamala

 

Naar schatting is Max minstens 10.000 jaar oud. Max werd door Maya priesters gebruikt in Guatamala voor healing en gebed. De schedel werd gegeven aan Norbu Chen, een genezer uit Tibet. JoAnn Parks is de huidige hoedster van Max en dat hij perfect afgestemd is op het Christus bewustzijn en geeft dit door aan mensen die met hem willen mediteren. Velen die in aanwezigheid van schedels zijn geweest hebben een diversiteit aan ervaringen gehad, waaronder het ontvangen van genezing, informatie, beelden van andere werelden en ervaringen van hogere bewustzijnstoestanden. Tot op de dag van vandaag word Max ingezet voor hen die willen groeien en ontwaken op alle niveaus.

 

 Max`s eerste contact met JoAnn

Ami

Ami: Ancient kristallen schedel

Weegt: 3,86 kg

Steen: Amethist

Herkomst: Mexico

 

Ik wacht om een profetie te mogen vervullen

 

De schedel heeft naar vernemen 35 jaar op het bureau gestaan van de voormalige president Porfirio Diaz van Mexico. De meeste hoeders van kristallen schedels, vooral de Ancient Skulls  maken soms vreemde gebeurtenissen mee die hun leidt naar het hoeden van schedels. Porfirio Diaz was in 1908 bereid een einde te maken aan zijn dictatuur door democratische verkiezingen mogelijk te maken. Hij had zichzelf uitgeroepen tot nieuwgekozen president en dit leidde tot een revolutie en hij werd gedwongen af te treden en het land te ontvluchten.

Daarna gaat het verhaal dat Ami in handen is gekomen van de Lascuriaanse familie. Pedro Lascurian is een van de kortstondige ‘presidenten’ die tijdens de Mexicaanse revolutie een korte periode  in 1913 president is geweest.

De Amethist schedel Ami kwam in 1979 weer boven water toe een Maya priester/sjamaan, Francisco Reyes, de schedel kocht. John Zamora die optrad als de agent van Francisco Reyes. Bracht de schedel naar de Verenigde Staten.

In 1983 werd Ami  het onderpand op een voor een lening die nooit werd terug betaald. In 1985 werd de Ancient Skull overgenomen door een groep zakenlieden die het in de Verenigde Staten hebben bewaard.

Ami is al tientallen jaren niet door publiek gezien omdat het hij in een kluis was opgeborgen met een prijskaartje van 1 miljoen dollar. Echter in 2009 is hij van hoeder gewisseld en is het nu tijd om de profetie te vervullen.

 

 

Baby Luv

Baby luv: ancient schedel

Weegt: 7.2 kg

Steen: rozenkwarts

Herkomst: Oekraïne

 

Deze grote rozenkwarts kristallen schedel genaamd Baby Luv die 7.2 kg weegt. Deze rozenkwarts-schedel heeft een platte kop en is op een nogal primitieve manier van carven. Dit is absoluut de meest krachtige rozenkwarts kristallen schedel die we ooit zijn tegengekomen.

Baby luv werd in maart 1993 aangeboden aan Joky door een wettelijk benoemde notaris van testamenten die een Russisch landgoed moest verdelen voor minderjarige erfgenamen. De schedel werd gevonden in de vroege negentienhonderd in een grafheuvel in de regio van de Oekraïne door een oude Russische monnik. Het dateert uit de Scythische tijd (700 jaar v.Chr.). De schedel lag naast een rij gouden kunstobjecten waarvoor deze Russische steppe mensen beroemd zijn, gemaakt en gemaakt door de Scythen. De monniken bewaarden de rozenkwartsschedel voordat deze in de handen kwam van een Russisch gezin. De monniken waren er zelf van overtuigd dat de schedel, hoewel gebruikt door de Scythen, in werkelijkheid toebehoorde aan de veel ancient Cimmerians (een oud volk wat leeft ten noorden van Caucasus).

 

 

Mitchell Hedges

Mitchell Hedges: ancient schedel

Weegt: 5.2 kg

Steen: bergkristal

Herkomst: Belize

 

Deze kristallen schedel werd oorspronkelijk de "Schedel van Dunn" genoemd naar een medewerker op een van de expedities naar (Belize). Dit is waar Anna Mitchell-Hedges, op de leeftijd van 16 of 17, beweert de kristallen schedel gevonden te hebben in de ruïnes van een Maya-piramide. De Mitchell-Hedges krsitallen schedel is onlangs door de huidige hoeder Bill Homann , omgedoopt tot de 'Schedel van Liefde'.

Hoewel de geschiedenis enigszins controversieel is, blijft het feit dat de Mitchell-Hedges Kristallen Schedel een echt zogenaamd "out-of-place-artefact" is - wat betekent dat ondanks het meest geëvolueerde onderzoek, inclusief uitgebreid laboratoriumonderzoek door Silicon Valley's Hewlett- Pakard, niemand heeft kunnen bewijzen dat het een hoax is.

 

Hewlett-Packard's onderzoek concludeerde dat, omdat de Mitchell-Hedges Kristallen Schedel was gekerfd in veronachtzaming van de natuurlijke as van het kwarts zelf (een proces dat in onze moderne tijd niet wordt gehoord omdat het kwarts waarschijnlijk zal breken tijdens het snijden), en omdat er zijn geen sporen van het gebruik van metalen gereedschappen, de Mitchell-Hedges-schedel zou technisch niet moeten bestaan.

ET

ET: ancient schedel

Weegt: 4.99 kg

Steen: Rookkwarts

Herkomst: Guatamala

 

De oude kristallen schedel ET werd ontdekt door een Maya-familie in de buurt van Guatemala tijdens het graven op hun eigendom in 1906. Joky van Dieten van Holland verwierf deze kristallen schedel in 1991 en bracht het mee op haar reizen over de hele wereld. Het werd ET genoemd omdat het leek op een buitenaards wezen.

In mei 1999, tijdens een groot kristalhelder symposium in Sedona, Arizona, werd ET erkend als de verloren Maya-schedel die uit de Pleiäden kwam. De Maya-priesters bevestigden tijdens een sunrise-ceremonie dat Joky de rechtmatige hoedster was en dat ze allebei nog een lange reis voor de boeg hadden.

 

 

Clouds

Clouds: ancient schedel

Weegt: 2 kg

Steen; bergkristal

Herkomst: Nepal

 

 

Komt uit een klooster in Tibet. Verder weinig over bekent. 

Jezuïet

De jezuïet: ancient schedel

Weegt: 1.8 kg

Steen: bergkristal

Herkomst: Amerika

 

 

Deze schedel, gemaakt van helder kwartskristal, kwam in augustus 1993 in het bezit van Joky. Er wordt gedacht dat er een verband is met de heilige Franciscus van Assisi, die bekend staat om zijn liefde voor dieren. Dit  is al sinds 1534 bekend. Deze kristallen schedel werd aangeboden aan Joky door de abt van een Amerikaans klooster dat dringend geld nodig had. 

Sha Na Ra

Sha Na Ra: ancient schedel

(niet shanara)

Weegt: 5.98kg

Steen: Bergkristal

Herkomst: Mexico

 

De kristallen schedel Sha Na Ra, vernoemd naar een sjamanengids en is gemaakt van helder kwarts. Het is ontdekt in een archeologische opgraving in Mexico - het geeft verdere geloofwaardigheid aan zijn status als een echt oude kristallen schedel.

Sha Na Ra werd gevonden met behulp van "psychische archeologie", wat betekent dat de locatie van de vondst werd bepaald door intuïtieve begeleiding. Het is interessant op te merken dat veel van de huidige verzorgers, met name van oude kristallen schedels, een soort voorgevoel, droom of inzicht hadden, alsof de kristallen schedel als een soort baken fungeerde en hen aantrekt.

Michele Nocerino is de jongste dochter van wijlen Nick Nocerino. Ze is een krachtiger healer en is nu hoeder van Sha Na Ra.

Sha Na Ra word actief gebruikt om andere schedels te activeren.

Magnificent fire

Magnificent fire: Ancient schedel

Weegt: 4.6 kg

Steen: Jaspis

Herkomst: Columbia

 

Magnificent Fire werd gevonden in Colombia in een grot nabij de grens van Equador dicht bij de Citadel Saphadana nabij Rio d'Oro. De stam spreekt een Aramese taal [Aramees is de oude taal van de Dode Zeerollen en is de basis van het Oud Hebreeuws en het Arabisch.

 

Sjamanen droegen vaak Jaspis om bescherming, het buigt negativiteit af en stuurt het terug naar de oorspronkelijke afzender. Het is een krachtige beschermer, vooral voor angsten in de nacht. Het stond bekend als de 'krijgers steen' omdat het kracht en moed geeft op alle niveaus en het is een steen die overleving op alle manieren bevordert. Joky van Dieten is de hoedster sinds 2002.

Mansur

Mansur: ancient schedel

Weegt: 2 kg

Steen: Lapis Lazuli

Oorsprong: Amazone

 

 

Deze lapis lazuli-schedel werd in 1995 ontdekt in het gebied van het Amazone-regenwoud door een noordelijke Peruviaanse Inka-stam. Tuki, de spirituele leider van de stam, vertelde hoe ze de schedel in een grot hadden geplaatst om het te reinigen voordat het werd overhandigd. Ze waren ervan overtuigd dat de schedel meer voordeel voor hen zou hebben als ze het aan Joky gaven. 

Oceana

Oceana: ancient schedel ( buitenaards)

Weegt: 2.6kg

Steen: Beryll

Herkomst: Zuid Amerika

 

 

Deze beryll schedel heeft de groenblauwe kleur van de zee en werd doorgegeven van de ene stam naar de andere, variërend van Peru, Ecuador, Colombia, Brazilië en anderen, voordat hij uiteindelijk in het bezit kwam van een indiaan van een eenvoudig dorp in het Braziliaanse Amazone regenwoud. Hij heeft Oceana in 1997 aan Joky  van Dieten gegeven en is sinds die tijd hoedster van Oceana. " Ze is ook hoedster van de oude kristallen schedel ET en een verzameling van belangrijke kristallen schedels die zijn onderzocht door experts en tentoongesteld als belangrijke artefacten in een museum in Europa.

Synergy

Synergy: Ancient kristallen schedel (Bergkristal)

Weegt: 7,03

Steen: bergkristal

Herkomst: Micronesië

 

Synergy is een schedel waarvan je misschien in de gelegenheid bent om in persoon te ervaren en te zien. Zelfs als je niet in Arizona woont want hoedster Sherry Whitfield reist ook internationaal met haar prachtige schedel. In begin mei 2019 is ze Sherry met Synergy in Nederland geweest.

 

Uiterst nieuwsgierig naar de geschiedenis van de schedels, probeerde George uit te zoeken wat de dorpelingen ervan wisten. Een jonge kerel verklaarde dat de schedel in het begin van de 17de eeuw in het bezit was gekomen van een geliefde katholieke non, in Peru. Ze was vrij oud toen ze stierf. Ze had het aan de 'Grootvader' van de oude man gegeven toen hij nog maar een jongen was. 

Deze non vertelde de jongen en zijn vader dat de schedel "een erfenis was van een verloren beschaving" en dat hij, net als het christelijke kruis, een symbool was van de transcendentie van ziel boven de dood. Ze zei dat het de boodschap van onsterfelijk leven en de verlichting droeg die we kunnen ontdekken als we onze angst voor de dood verliezen. Ze gaf de schedel aan de jongen en vroeg hen on het te beschermen totdat de ‘juiste’ persoon het kwam halen om zijn boodschap met de wereld te delen. De hoedster Sherry heeft Synergy sinds 2001.

Shui Ting Er

Shui Ting Er: ancient schedel

Weegt: 4.9 kg

Steen: Amazoniet

Herkomst: Mongolië

 

 

Shui Ting Er werd 140 jaar geleden ontdekt door een Chinese archeoloog genaamd Yeng Fo Huu. In de jaren dertig kon een Deense missionaris, dominee Utkielen, deze unieke schedel van de familie van de archeoloog kopen. De familie van Pastor Utkielen bood Joky de schedel aan in 1992 en sindsdien is zij de hoedster van deze prachtige schedel.